Gebouw & constructie

Gebouw- en constructie oplossingen

Bruggen, gebouwen en andere constructies kunnen beschadigen door trillingen of overbelasting. Trillingen ontstaan door voorbijrijdende trams, bussen, vrachtauto’s of andere voertuigen. Maar natuurlijk ook trillingen door natuurgeweld, zoals wind, golven of aardbevingen. Overbelasting door hevige sneeuwval op daken of een toenemende belasting door verkeersdrukte op bruggen kan leiden tot schade en een verkorte levensduur.

Maar wanneer is ingrijpen noodzakelijk? Wanneer moet er bij een brug of bouwwerk ingegrepen worden? Een inschatting of berekening achteraf zijn niet accuraat genoeg. Kennis van feiten wel. Relevante data kunnen daarbij helpen.

En dat is waar de OSS Sensortechniek in kan voorzien. Accurate real time data voor elke gewenste toepassing. Data waardoor de juiste operationele of beleidsmatige beslissing kan worden genomen.

Doorbuiging en belasting

De OSS Sensor kan tijdens de bouw of achteraf nog op kritische plekken worden geïnstalleerd of geïntegreerd. Deze sensor registreert continu de belasting, doorbuiging en druk van het construct onderdeel waar deze aan casu quo op bevestigd is. Denk bijvoorbeeld aan fundament-/ balk-/ en/of dakconstructies. Vanaf het moment van installatie monitort de sensor iedere verandering en wordt het direct zichtbaar wanneer kritische grenzen bereikt of zelfs overschreden worden.

Hoge meetgevoeligheid en betrouwbaarheid

De OSS sensoren zijn ook geschikt voor gebruik in natte omgevingen, explosiegevaarlijke omgevingen en/of in omgevingen waar veel inductiespanningen of magnetische veldkrachten aanwezig zijn, zonder (nadelig) beïnvloed te worden. Ook blijven de metingen accuraat bij temperaturen tussen de -40 en +80 graden Celsius, wat zorgt voor een brede inzetbaarheid.

Gelijktijdige metingen en big data

OSS Sensoren kunnen verschillende nauwkeurige metingen gelijktijdig uitvoeren, waarbij het gemeten signaal ‘real time’ als stuur- en/of processignaal kan worden ingezet. Denk in dat geval aan machines of proces-opererende systemen. Alle gemeten signalen worden als ruwe data verzameld in een database. Deze kunnen worden gebruikt voor filteronderzoek naar veiligere, efficiëntere of technische aanpassingen en daarom mogelijke verbeteringen.

Onderhouds- en storingsvrij

OSS Sensoren zijn betrouwbaar en vrij van onderhoud en storingen. Onze sensoren zijn zelfkalibrerend en ondervinden daardoor geen negatieve beïnvloeding door extreme weersomstandigheden, zoals vorst, sneeuw, regen, mist of hitte. Door onze gespecialiseerde installatiemethode hoeven wegen niet afgesloten te worden voor het plaatsen van onze sensoren.

ONZE OPLOSSINGEN

Bruggen

Bruggen onderhouden, vervangen of verzwaren? Data en analyses voor de juiste beleidsbeslissingen.

READ MORE

Gebouwen

Data voor juiste keuzes. Meten van trillingen, verzakkingen of noodzakelijk onderhoud. 

READ MORE

Waterkeringen

Data en analyses voor versterking van dammen, dijken en andere waterwerken.

READ MORE