Beveiliging & anti-inbraak

Beveiliging en anti-inbraak

Beveiliging en bewaking vindt vooral nog plaats middels camera’s en bewegingssensoren. Een vorm van beveiliging die nog steeds functioneel is, maar wel haar beperkingen heeft. Bewakingscamera’s en bewegingssensoren zijn zichtbaar en molest gevoelig. Het detecteren van ongewenste bezoekers middels camera’s vergt nog steeds mensenwerk.

Extreme weersomstandigheden kunnen daarnaast de accurate werking van camera’s belemmeren. En vooral voor grote terreinen, zoals havens, industriegebieden, luchthavens en defensieterreinen, zijn camerasystemen en bewegingssensoren in reikwijdte te beperkt. En mede daardoor ook vaak te kostbaar. De OSS Sensoren kennen die beperkingen niet en vormen om die reden een perfecte aanvulling op bestaande systemen.

Onzichtbare indringer detectie

De OSS techniek kan door het in de grond aanbrengen van sensoren oppervlaktedetectie genereren. De OSS sensoren kunnen -door ze als een soort mijnenveld te positioneren- een indringer detecteren zonder dat deze de beveiliging heeft opgemerkt. Een alarmsignaal waarvan men niet weet hoe en waar dit wordt gegenereerd heeft een extra preventief effect.

Willekeurige plekken en onder vrijwel alle materialen

De OSS sensoren zijn hypergevoelig vrijwel. Het minste of geringste drukverschil kan leiden tot een signaal. Vanwege die hypergevoeligheid kan op vrijwel elke willekeurige plek van een terrein de OSS Sensor worden geplaatst. In de aarde of zelfs onder harde materialen, zoals beton, tegels of asfalt.

Het maakt dan ook geen verschil of het gaat om grootschalige of kleinschalige projecten. Zowel op industrieterreinen, havengebieden, terreinen van Defensie, maar ook op daken van fabrieken, distributiecentra, kantoren en appartementengebouwen kan de OSS techniek worden toegepast. Zelfs privé woningen kunnen met deze techniek worden uitgerust.

Opsporings- en volgsysteem

Op grote terreinen zoals havengebieden, industrieterreinen en luchthavens, kunnen ongewenste indringers al snel buiten het zicht van camera’s geraken. Zeker als men weet waar die camera’s zijn gepositioneerd. Door een willekeurige plaatsing van de sensoren over het hele terrein kan eenvoudig worden gedetecteerd of indringers zich verplaatsen en in welke richting die verplaatsing gaat. Het OSS Systeem kan zelfs meten en detecteren op welk wijze die verplaatsing zich voordoet. Indringers kunnen op die manier sneller worden opgespoord of worden gevolgd.

Onderscheid mens, dier of voertuig

En last but not least, een belangrijke eigenschap van de OSS Sensor. Door de hypergevoeligheid van een OSS Sensor is het systeem in staat om een onderscheid te maken tussen verschillende objecten. De techniek is in staat om een mens, dier of voertuig te onderscheiden. Door een vooraf ingesteld drukverschil wordt een ongewenste indringer als zodanig herkend, welke herkenning kan worden geconverteerd naar een alarmsignaal.

ALLE USP’S OP EEN RIJTJE

Onzichtbaar

Hypersensitief

Storingsongevoelig

Weersbestendig

Anti-vandalisme

Volgsysteem