Verkeer & veiligheid

Verkeers- en infrastructurele oplossingen

De toenemende verkeersdrukte en het steeds veranderende aanbod van vervoersmiddelen vergen belangrijke wijzigingen in onze infrastructuur.  Wanneer weten we of een infrastructuur nog voldoende veilig is of moet worden aangepast? En als we eenmaal weten dat een infrastructuur moet worden aangepast, welke aanpassing is dan de meest wenselijke?

En hoe kunnen die wijzigingen dan ook zo worden aangepast, dat wordt voldaan aan de andere hedendaagse eisen van duurzaamheid, co2-reductie en privacy? En dit mede in het licht van nieuwe vervoersmiddelen, die qua gewicht, samenstelling en beweging veel van elkaar verschillen?

Vragen die niet nauwkeurig te beantwoorden zijn als daarvoor niet of geen accurate onderliggende data beschikbaar zijn. Maar uitdagingen waar beleidsbepalers,  verkeersdeskundigen en wegenbouwers dagelijks mee te maken hebben.

Ontdek onze OSS techniek en hoe onze sensor voorziet in de juiste oplossingen voor dit soort vragen.

Grondboringen, geen inslijpingen

De OSS Sensor wordt doorgaans door boringen vanaf de weerszijden van de weg onder de toplaag van het wegdek aangebracht. Metingen vinden daardoor plaats in de onderlaag van het asfalt, niet in de kwetsbare toplaag. Bij renovatie van de asfalt toplaag blijft de OSS Sensor dus behouden. Door zelf kalibratie blijven de sensoren ook werken na het aanbrengen van een nieuwe toplaag. Inslijpwerkzaamheden in bestaande wegen zijn daardoor niet meer nodig. En wegafzettingen en omleidingen behoren eveneens tot het verleden.

Hoge inductiegevoeligheid

De huidige inductielussen zijn ongeschikt om grote verschillen te meten. De OSS Sensortechniek is in staat om het verschil te meten tussen bijvoorbeeld een vrachtwagencombinatie, voetganger of een fietser. Voertuigen met geringe metaalcomponenten en voertuigen die (te) hoog op de wielen staan worden door inductielussen veelal niet gesignaleerd.  De OSS Sensortechniek maakt dit echter wel mogelijk.

Metingen en big data

OSS Sensoren kunnen verschillende nauwkeurige metingen gelijktijdig doen: wegbelasting, lengte voertuigen, telling, snelheid en meer. De hypergevoelige sensoren genereren big data voor nadere analyse. Deze data kunnen worden gebruikt voor veiliger verkeersbeleid of infra technische aanpassingen en verbeteringen. Alle data worden real time verzameld zodat deze ook kunnen worden gebruikt voor directe sturing.

Verbeterde doorstroming en luchtkwaliteit

De OSS Sensor verbetert de doorstroming van het verkeer en draagt bij aan een betere luchtkwaliteit (reductie CO2-uitstoot en fijnstof).

Onderhouds- en storingsvrij

OSS Sensoren zijn betrouwbaar en vrij van onderhoud en storingen. Onze sensoren ondervinden geen beïnvloeding door extreme weersomstandigheden, zoals vorst, sneeuw, regen, mist of extreme warmte.  Ook ondervinden onze sensoren geen negatieve beïnvloeding van weg versterkende (metalen) onderdelen.

Onze oplossingen

iVRI

Van inductielussen naar OSS Sensoren. Ontdek de basis voor iVRI systemen die passen bij de actualiteit.

READ MORE

Snelheidsmetingen

Meten van snelheid in alle weersomstandigheden. Onzichtbaar en molest ongevoelig.

READ MORE

Parkeerbeheer

Verbetering van stedelijke mobiliteit. Slim en proactief beheren van buurt- en bedrijfsparkeerplaatsen.

READ MORE