Gebouwen

Gebouwen

Fabrieken, musea, rijtjeshuizen, kerken en stations zijn allemaal voorbeelden van gebouwen met andere doeleinden. Niet alleen het doel van het gebouw, maar ook de gebruikte bouwmaterialen zijn van groot belang om de veiligheid van een gebouw te waarborgen.

Wanneer er een infrastructureel project binnen een stedelijk gebied uitgevoerd wordt, is er een kans dat er trillingen of zettingen ontstaan door toedoen van de werkzaamheden. Gebouwen kunnen door trillingen en (kleine) zettingen grote schade oplopen, wat hoge restauratiekosten met zich mee brengt. Door strikte monitoring met de OSS sensortechnologie bij gebouwen rondom de bouwplaats kunnen de werkzaamheden direct stil worden gelegd bij het optreden van zettingen, die niet door het blote oog waarneembaar zijn. Door de nauwkeurigheid van de sensoren kan dit gedaan worden in een zeer vroeg stadium. Een goed voorbeeld hiervan is de meetapparatuur die gebruikt is voor het meten en voorkomen van zettingen (en dus schade) bij de aanleg van de Noord/Zuidlijn in Amsterdam. Had men tijdens de constructie van de Noord/Zuidlijn eerder gebruik gemaakt van sensoren om trillingen en zettingen te meten, dan had men veel schade, restauraties en kosten kunnen voorkomen.

Meten en herleiden van trillingen

Wanneer de oorzaak van de trillingen onduidelijk is, kan er met behulp van de OSS-sensor (eventueel in combinatie met camera’s) worden onderzocht wat de bron en intensiteit van deze trillingen is. Een OSS sensor aan de gevel een gebouw of op een van de steunpunten van en brug meet over een periode alle optredende trillingen. Met de meetresultaten van de OSS Sensor en de eventuele camerabeelden is het mogelijk om een correlatie aan te tonen.

Filtering van meetresultaten

Meetonderzoeken die niet beïnvloed mogen worden door externe factoren zijn kostbaar en kunnen niet overal worden uitgevoerd. Ook zijn gebouwen soms zodanig gebouwd dat externe of interne trillingen geen invloed hebben op het onderzoek. Wanneer alle trillingen met de OSS-sensor gemeten en in kaart zijn gebracht, filtert de software de metingen van het onderzoek. Trillingen veroorzaakt door een dichtslaande deur, een voorbijrijdende graafmachine of een overvliegende helikopter kunnen met de OSS metingen worden uitgesloten.

Effectievere meerjaren onderhoudsplannen

OSS Sensoren kunnen de (stress)belasting op wegen en openbare kunstwerken, zoals bruggen en viaducten meten. Met de gegenereerde data kunnen meerjaren onderhoudsplannen effectiever worden uitgevoerd.

Voorkomen scheurvorming dijken

Ook bij dijkrenovaties kan een OSS Sensor dijktrillingen meten. Elke dijk beweegt dagelijks een aantal mm heen en weer. Door deze trillingen te meten verkrijg je relevante data om scheurvorming te voorkomen.

Meten kritieke dakwaarden

In bergachtige gebieden waar veel of intensieve sneeuwbuien vallen is het interessant om te kunnen meten hoeveel sneeuw er op een constructie ligt. De OSS techniek kan dakbelastingen door sneeuwval en/of wateraccumulatie meten. Aan de hand van kritieke dakwaarden kan de eigenaar/gebruiker maatregelen nemen. Ook kunnen zo lawines worden voorkomen.

Pre-detectie aardbevingen

OSS Sensoren zijn goed inzetbaar bij pre-detectie van aardbevingen.

ONZE OPLOSSINGEN

Bruggen

Bruggen onderhouden, vervangen of verzwaren? Data en analyses voor de juiste beleidsbeslissingen.

READ MORE

Gebouwen

Data voor juiste keuzes. Meten van trillingen, verzakkingen of noodzakelijk onderhoud. 

READ MORE

Waterkeringen

Data en analyses voor versterking van dammen, dijken en andere waterwerken.

READ MORE