Bruggen

Bruggen

Bruggen, via- & aquaducten zijn onmisbaar en niet meer weg te denken uit de huidige infrastructuur. Al eeuwen lang verbeteren ze verbindingen en zorgen ze voor soepele doorstroom van allerlei soorten verkeer.

Naast het verkeer heeft de natuur een enorme invloed op deze constructies. Corrosie, wind, ijs en blikseminslagen zijn voorbeelden van de effecten die de natuur op constructies kunnen hebben. Bruggen zijn van zo’n enorm belang dat zelfs tijdelijke afsluitingen zorgen voor veel files en daarmee kunnen afsluitingen ook leiden tot grote economische schade.

Door toenemende verkeersdrukte en steeds zwaarder wordende voertuigen worden deze constructies steeds meer belast. Hoeveel zal het verkeer toenemen? Hoelang houden onze huidige bruggen het nog vol? Wanneer is het plegen van onderhoud vereist? Goed en tijdig onderhoud is van groot belang voor de kwaliteit en levensduur. Compromissen kunnen hier niet worden gemaakt.

Accurate en realtime monitoring van verschillende aspecten zoals zakking, buiging of spanningsverloop maakt het mogelijk om onderhoud beter te timen en in te grijpen voordat het te laat is. Met de OSS sensortechnologie kunnen de sensoren op een non-destructieve manier worden geïnstalleerd en kan er direct begonnen worden met het verrichten van metingen en verkrijgen van data.

Meten en herleiden van trillingen

Wanneer de oorzaak van de trillingen onduidelijk is, kan er met behulp van de OSS-sensor (eventueel in combinatie met camera’s) worden onderzocht wat de bron en intensiteit van deze trillingen is. Een OSS-sensor aan de gevel van een gebouw of op een van de steunpunten van en brug meet over een periode alle optredende trillingen. Met de meetresultaten van de OSS Sensor en de eventuele camerabeelden is het mogelijk om een correlatie aan te tonen.

Filtering van meetresultaten

Meetonderzoeken die niet beïnvloed mogen worden door externe factoren zijn kostbaar en kunnen niet overal worden uitgevoerd. Ook zijn gebouwen soms zodanig geconstrueerd dat externe of interne trillingen geen invloed hebben op het onderzoek. Wanneer alle trillingen met de OSS-sensor gemeten worden en in kaart zijn gebracht, filtert de software de metingen van het onderzoek. Trillingen veroorzaakt door een dichtslaande deur, een voorbijrijdende graafmachine of een overvliegende helikopter kunnen met de OSS metingen worden uitgesloten.

Effectievere meerjaren onderhoudsplannen

OSS Sensoren kunnen de (stress)belasting op wegen en openbare kunstwerken, zoals bruggen en viaducten meten. Met de gegenereerde data kunnen meerjaren onderhoudsplannen effectiever worden gepland en uitgevoerd.

Voorkomen scheurvorming dijken

Ook bij dijkrenovaties kan een OSS Sensor geïnstalleerd worden om dijktrillingen te meten. Elke dijk beweegt dagelijks een aantal mm heen en weer. Door het meten van deze trillingen kan relevante data verkregen worden om scheurvorming te voorkomen.

Meten kritieke dakwaarden

In bergachtige gebieden waar veel of intensieve sneeuwbuien vallen is het interessant om te kunnen meten hoeveel sneeuw er op een constructie ligt. De OSS techniek kan dakbelastingen door sneeuwval en/of wateraccumulatie meten. Aan de hand van kritieke dakwaarden kunnen er tijdig maatregelen genomen worden. Lawine gevoelige gebieden kunnen ook scherp worden gemonitord.

Detectie aardbevingen

OSS sensoren zijn goed inzetbaar voor het detecteren van aardbevingen door de extreme gevoeligheid van de sensoren. Hierdoor kunnen de oorsprong en intensiteit van de trillingen achterhaald worden.”

ONZE OPLOSSINGEN

Bruggen

Bruggen onderhouden, vervangen of verzwaren? Data en analyses voor de juiste beleidsbeslissingen.

READ MORE

Gebouwen

Data voor juiste keuzes. Meten van trillingen, verzakkingen of noodzakelijk onderhoud. 

READ MORE

Waterkeringen

Data en analyses voor versterking van dammen, dijken en andere waterwerken.

READ MORE