iVRI

Intelligente Verkeersregelinstallatie iVRI

De OSS Sensoren worden de nieuwe basis voor iVRI’s. De sensoren worden thans al bij een aantal voetganger- en fiets oversteekplaatsen in Nederland gebruikt om interactief  “groen licht” te genereren.

Meestal is er bij een oversteekplaats een drukknop, die door overstekende voetgangers en fietsers kan worden ingedrukt. De overstekende voetganger of fietser  krijgt dan voorrang  op het standaard ingeregelde verkeerslicht protocol.

Transitie van drukknop naar drukverschil

Onze optische sensor detecteert en meet aanwezigheid van iedereen die zich in de ‘wachtzone’ bevindt. Dit gebeurt op basis van drukverschil, waardoor  zonder knopbediening het zogenaamde “groenlicht protocol” wordt geactiveerd. Het groenlicht protocol wordt echter ook automatisch beëindigd als de verkeersdeelnemer vroegtijdig de wachtzone weer verlaat. Die situatie doet zich bijvoorbeeld voor omdat de verkeersdeelnemer zich bedenkt, besluit niet over te steken maar omkeert. Maar ook komt het meer dan regelmatig voor dat een overstekende verkeersdeelnemer het groene licht niet wil afwachten omdat er geen verkeer aankomt. De oversteek wordt dan gemaakt, terwijl het verkeerslicht nog steeds op rood staat.

Oversteekplaatsen beter zichtbaar maken

Oversteekplaatsen voor fietsers en/of voetgangers zijn niet altijd goed zichtbaar voor de andere verkeersdeelnemers. Onze sensoren detecteren de voetganger en/of fietser, vlak voordat deze wil oversteken en waarschuwt het overige verkeer, bijvoorbeeld met behulp van een oplichtend verkeersbord.

Verbeterde verkeersdoorstroming en CO2 reductie

Daarmee wordt voorkomen dat een “groen licht protocol” onnodig wordt uitgevoerd, terwijl de overstekende deelnemer daar geen gebruik meer van maakt. Onnodig oponthoud van het verkeer wordt daarmee voorkomen. De verkeersdoorstroming wordt bevorderd en CO2 uitstoot wordt gereduceerd.

De OSS Sensor biedt echter noch veel meer mogelijkheden. Door de hoge gevoeligheid van de sensor ‘weet’ het systeem bijvoorbeeld of er 1 of meerdere personen staan. Het kan zelfs kinderen van volwassenen onderscheiden. Hiermee is het geven van ‘groen licht op maat’ mogelijk.

Op plekken waar de verkeersdoorstroming prioriteit heeft, kan het systeem ook eerst een aantal personen binnen bepaalde maximum tijd “verzamelen” voordat deze het groen licht  krijgen. Per oversteekplaats kan het protocol desgewenst derhalve worden aangepast.

Ongevoeligheid interferentie door lek- en inductiestromen

De OSS sensor onderscheidt zich ten opzichte van de huidige verkeerssensoren door haar hoge gevoeligheid en detectie onafhankelijkheid. De sensor  is 100% ongevoelig voor interferentie door lek- en/of inductiestromen. De sensor is daardoor in staat om ieder type voertuig, onafhankelijk van materiaalsamenstelling, met 100% nauwkeurigheid te detecteren.

E-Bikes worden vaak niet opgemerkt door de huidige inductiesensoren, vanwege een gebrek aan metaalcomponenten. Ook sommige motoren en sportauto’s worden vanwege de gebruikte materialen, zoals carbon en aluminium, door de huidige systemen veelal niet gedetecteerd. De OSS sensor detecteert derhalve ook deze voertuigen.

Database

Ieder signaal wordt geregistreerd. Deze data levert een schat aan weggebruikersinformatie.

Onze oplossingen

iVRI

Van inductielussen naar OSS Sensoren. Ontdek de basis voor iVRI systemen die passen bij de actualiteit.

READ MORE

Snelheidsmetingen

Meten van snelheid in alle weersomstandigheden. Onzichtbaar en molest ongevoelig.

READ MORE

Parkeerbeheer

Verbetering van stedelijke mobiliteit. Slim en proactief beheren van buurt- en bedrijfsparkeerplaatsen.

READ MORE